• Teksty, wywiady, opinie

  Dziękuję Zarządowi Krajowej Spółki Cukrowej, a szczególnie Panu Zdzisławowi Salusowi, za umożliwienie mi poznania pracy nabrzeża do przeładunku cukru w Porcie Gdańskim. Dla mnie to wielka radość, że Cukroport pracuje umożliwiając eksport polskiego…

 • Wystąpienia video

  Wypowiedź dla TV Polonia Christiana

  Różne instytucje, organizacje i osoby poczuły się uprawnione, by wypowiadać się o przyszłości rolnictwa. Jak w powiastce o królewskim trefnisiu Stańczyku, gdzie wszyscy znali się na zdrowiu, tak teraz wypowiadający się są przekonani,…

 • Teksty, wywiady, opinie

  Wywiad dla wpolityce.pl

  O lewicowej ideologii, atakującej polskie rolnictwo i nie tylko…Zapraszam do zapoznania się z moim wywiadem dla portalu wpolityce.pl. Zachęcam https://wpolityce.pl/gospodarka/539888-ardanowski-spelnienie-postulatow-lewicy-to-koniec-rolnictwa?fbclid=IwAR1ANsrjk-q_fpZpWJrPGFchYCxu5n0TGIEErSggiJnApQwRksFpx4Yv5Ts

 • Teksty, wywiady, opinie

  Środa Popielcowa AD 2021

  Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.Środa popielcowa. Rozpoczęcie czasu szczególnej refleksji nad swoim życiem i pokuty za sprzeniewierzenie się…

 • Teksty, wywiady, opinie

  Plan strategiczny dla WPR

  Między innymi o uboju rytualnym, konieczności uczciwych zachowań wobec hodowców zwierząt futerkowych zagrożonych SARS-CoV-2 i niezbędnych środkach na realizację Planu Strategicznego dla WPR. Zapraszam do przeczytania rozmowy ze mną w Dzienniku Gazecie Prawnej.…